Ista-doprimometer-en-warmteberekening.jouwweb.nl

Vaste kosten, diverse kosten en hun verschillen.

Zoals we al terloops hebben aan gegeven, bleken er aanzienlijk verschillen te bestaan in de bedragen die werden berekend voor de verschillende bijkomende posten.

Dat waren / zijn:

  • Energiekosten
  • Vastrecht
  • Diverse kosten

In maart 2010 maakten wij voor de bewoners en onszelf, onderstaande brief aan Essent, waarop het antwoordt nog steeds moet komen. (Kort nadien heeft Essent het contact met ons bewoners verbroken en het contract met de verhuurder beëindigd! Dat wil zeggen Essent levert nog wel gas, maar heeft geen bemoeienis meer met de afrekening. Ze heeft verkeerde berekeningen gemaakt en ons met de brokken laten zitten. De rekening van de verwarmingskosten komt nu rechtstreeks van Ista, aan wie wij nu ook voorschot moeten betalen. En als de beheerder, nu Stadlander, geen opdracht tot wijziging van de berekening geeft, veranderd er niets!) De beheerder doetin het geheel niets zodat Ista met haar berekeningen kan doen en laten wat zij wil zoals uit onderstaande gegevens zal blijken. En als huurder staan wij machteloos!

Geachte mevrouw, mijnheer,

 Op 30 januari 2010 ontving ik de specificatie warmtekosten opgemaakt door Ista.

 Het betreft objectnummer 80330, administratienummer ----------------- en betreft het adres Bunthof .., 4623 AP Bergen op Zoom.

 Op 7 februari 2010  volgde de Eindafrekening. De specificatie was begeleid met een brief waarin stond dat ik, over de specificatie, aan Essent Klantenservice vragen kon stellen.

 Die heb ik dus.

Een vergelijking makend van de “Door uw beheerder opgegeven kosten en door Ista toegevoegde kosten” in kader 3 van het afgelopen stookseizoen 2008 / 2009 met mijn specificatie van 2007 / 2008 valt mij een aanzienlijke verhoging op.

 Namelijk dat het Vastrecht van € 6080,76 van het stookseizoen 2007 / 2008, verhoogd is met 27 % tot € 7722,15 over stookseizoen 2008 / 2009.

 De Diverse kosten van € 2777,32 echter slechts verhoogd zijn met 1,7 % en de Kosten meting geheel niet verhoogd zijn.

 Ik ben in het verleden al herhaaldelijk geconfronteerd met verhogingen van het vastrecht. Zoals over seizoen 2005 / 2006 met 88,9 % en over 2006 / 2007 met 29,5 % ten opzichte van het daaraan voorafgaand seizoen. Dat wil zeggen dat er in seizoen 2006 / 2007 de gigantische verhoging van het vastrecht was van 144 % ten opzicht van seizoen 2004 / 2005!

 Ik zou nu eindelijk eens willen weten, hoe het een en ander in elkaar steekt. Temeer daar ik helemaal niet weet waar de post diverse kosten voor staat.

 Deze afwerking is een schrille tegenstelling met de Jaarafrekening voor gas en licht. Die is uitermate gedetailleerd.  Zoiets verwacht ik ook ten aanzien van de Eindafrekening Warmte.

 Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet,

Zoals hierboven is vermeld moet het antwoordt nog steeds komen.

 Was dit de eerste brief die over die kosten was geschreven?

Nee! In 2007 stelden we aan onze verhuurder een aantal vragen aangaande de door ons ontdekte verschillen. Essent had ons namelijk naar onze verhuurder Wonen West Brabant verwezen.

Hieronder komt de brief waarin wij nog subcommissie van de Bewonerscommissie waren.

 

Aan: Wonen West Brabant

 Rooseveltlaan 150

 Postbus 203

 4600 AE Bergen op Zoom                                                             19 november 2007

 LS,

 De Warmtecommissie van de Bewonerscommissie Bunthof & Groeshof,

 heeft het volgende te melden en te vragen.

 Wij kregen medio november de specificatie van ISTA betreffende

 het stookseizoen 1-10-2006 / 30-09-2007 in onze brievenbus.

Verwarming 

Daar stond op blad 1:

 1.Door uw beheerder opgegeven kosten en door ista Nederland toegevoegde kosten.

 Omschrijving                                            Hoeveelheid              Bedrag             Totaal

 Totale energiekosten                       114.492 m3 Gas     €    56.761,65 

 Vastrecht                                                                              €      6.256,71 

 Diverse kosten                                                                     €      2.595,32 

 Diverse kosten                                                                     €      9.442,16

 Totaal                                                                                                           €    75.055,84

 Over vorige specificaties hebben wij al op 28 november 2006 aan Ista en Essent vragen gesteld.

 Tot onze grote teleurstelling kregen we daar geen antwoord op.

 Nu stellen wij ze weer, maar dan aan Wonen West Brabant:

 1. Wie is de "beheerder" waarover gesproken wordt?

 sinds de bijeenkomst van 1 nov.2007 is zeer duidelijk: dat is Wonen West Brabant

 2.  Welke kosten heeft deze beheerder opgegeven?

 is dat vastrecht en/of diverse kosten en/of kosten meting ?

 3. Welke kosten heeft ista Nederland toegevoegd en wat behelzen die kosten?

 is dat vastrecht en/of diverse kosten en/of kosten meting ?

 4. Hoe verklaart u onderstaand verschil in vastrecht tussen beide wooncomplexen

 en de exhorbitante verhogingen die ook onderling weer verschillen.

  4a. 

Voor het wooncomplex aan de Bunthof staat voor "vastrecht"

in stookseizoen 1-10-2004 / 30-09-2005                   € 2.554,60

 en in  stookseizoen 1-10-2005 / 30-09-2006          € 4.827,90

 en in stookseizoen 1-10-2006 / 30-09-2007          € 6.256,71

 Van waar deze  88,99 % verhoging over stookseizoen 1-10-2005 / 30-09-2006

 en deze               29,59 % verhoging over stookseizoen 1-10-2006 / 30-09-2007

 4b. Voor het wooncomplex aan de Groeshof staat voor "vastrecht"

in stookseizoen 1-10-2004 / 30-09-2005                € 2.879,12

 en in stookseizoen 1-10-2005 / 30-09-2006         € 4.335,40

 en in stookseizoen 1-10-2006 / 30-09-2007         € 5.856,71

 Van waar deze  50,58 % verhoging over stookseizoen 1-10-2005 / 30-09-2006

 en deze                35,09 % verhoging over stookseizoen 1-10-2006 / 30-09-2007

5. Verder controlerend, troffen wij een ander vreemd verschil aan, namelijk:

                                  totaal aantal EWE en  totale hoeveelheid gas /  dat betekent voor de Bunthof  dat:

 over stookseizoen 2004/2005 met 527.827     en  153.276 m3     / 1m3  komt overeen met 3,4436 EWE

 over stookseizoen 2005/2006 met 541.639     en  150.260 m3     / 1m3  komt overeen met 3,6047 EWE

 over stookseizoen 2006/2007 met 376.136     en  114.492 m3     / 1m3  komt overeen met 3,2852 EWE

 

                               totaal aantal EWE en/  totale hoeveelheid gas /  dat betekent voor de Groeshof dat:

over stookseizoen 2004/2005 met  537.615   en 170.162 m3   /  1m3  komt overeen met 3,1594 EWE

over stookseizoen 2005/2006 met  547.017   en 177.049 m3    /  1m3 komt overeen met 3,0896 EWE

over stookseizoen 2006/2007 met  404.817   en 134.924 m3    /  1m3 komt overeen met 3,0003 EWE

 Het verbaasd ons dat het verbruik van het aantal EWE op 1M3 gas in deze 3 stookseizoenen niet gelijk is.

 Welke verklaring heeft Wonen West Brabant hiervoor?

 Wij denken aan mogelijke fraude door een of meerdere bewoners en in ieder geval een te lage schatting door Ista

 Om dit te voorkomen is een andere manier van opnemen zeer gewenst.

 Is Wonen West Brabant het hier mee eens?

 Formeel protesteren wij namens alle bewoners van de wooncomplexen

 Bunthof en Groeshof met respectievelijk postcode 4623 AP en 4623 AR

 tegen de exorbitante verhoging met respectievelijk 89 en 51% van het vastrecht over het stookseizoen 2005/2006.

 tegen de exorbitante verhoging met respectievelijk 29,6 en 35% van het vastrecht over stookseizoen 2006/2007

 Tevens protesteren wij namens alle bewoners van de wooncomplexen

 tegen de mogelijkheid van fraude door bewoners en te lage schattingen door Ista Nederland.

 Hopend op een zeer spoedig antwoord, verblijven wij met de meeste hoogachting:

 Han Schneider en Bas Verbiest (met toestemming van Roland Burger)

 LAAT A.U.B. EEN REACTIE ACHTER!

Hieronder de specificatie zoals een van ons die vorig jaar ontving.

Maak een Gratis Website met JouwWeb